شوق پرواز
بستن
پوستر فیلم  شوق پرواز

شوق پرواز

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «شوق پرواز» روایت بخشی از زندگی خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید «عباس بابایی» است. کسی که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی برای ایران رقم زد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال شوق پرواز

خلاصه محتوا

سریال «شوق پرواز» روایت بخشی از زندگی خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید «عباس بابایی» است. کسی که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی برای ایران رقم زد.