پوستر فیلم  شوق پرواز

شوق پرواز

Shoghe Parvaz

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «شوق پرواز» روایت بخشی از زندگی خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید «عباس بابایی» است. کسی که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی برای ایر...

تصاویر و جزییات سریال شوق پرواز

 سریال شوق پرواز
 سریال شوق پرواز
 سریال شوق پرواز
 سریال شوق پرواز
 سریال شوق پرواز

عوامل سازنده سریال شوق پرواز

درباره سریال شوق پرواز

سریال «شوق پرواز» روایت بخشی از زندگی خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید «عباس بابایی» است. کسی که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی برای ایران رقم زد.