آن سوی ابرها
بستن
پوستر فیلم  آن سوی ابرها

آن سوی ابرها

Beyond The Clouds

فیلمایرانی
.1ساعت و59دقیقه
فیلم «آن سوی ابرها» درباره پسری است تنها و حاشیه نشین که برای گذران زندگی، برای خلاف‌ کاران کار می‌ کند. او در یک درگیری کاری با صاحب کار خود به دردسر...

تصاویر و جزییات فیلم آن سوی ابرها

عوامل سازنده فیلم آن سوی ابرها

درباره فیلم آن سوی ابرها

فیلم «آن سوی ابرها» درباره پسری است تنها و حاشیه نشین که برای گذران زندگی، برای خلاف‌ کاران کار می‌ کند. او در یک درگیری کاری با صاحب کار خود به دردسر می‌ افتد. این دردسر او را به سمت خواهرش می‌ کشاند که او نیز تنهاست و وضعیت خوبی ندارد.