مگ
بستن
پوستر فیلم  مگ

مگ

.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «مگ» گروهی از دانشمندان در حال کاوش در سنگر «ماریاناس» در اعماق دریا با بزرگ ترین غارت گر دریایی «کوسه مگ» که تاکنون وجود داشته است، روبرو می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مگ

خلاصه محتوا

در فیلم «مگ» گروهی از دانشمندان در حال کاوش در سنگر «ماریاناس» در اعماق دریا با بزرگ ترین غارت گر دریایی «کوسه مگ» که تاکنون وجود داشته است، روبرو می شوند.