پوستر فیلم  جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از سیمین

فیلمایرانی
.1ساعت و47دقیقه
فیلم «جدایی نادر از سیمین» داستان «سیمین» است که تصمیم دارد به همراه همسرش «نادر» و دخترش «ترمه» از ایران برود و همه مقدمات این کار را فراهم کرده است اما همسرش نادر با این کار مخالف است.

عوامل سازنده فیلم جدایی نادر از سیمین

خلاصه محتوا

فیلم «جدایی نادر از سیمین» داستان «سیمین» است که تصمیم دارد به همراه همسرش «نادر» و دخترش «ترمه» از ایران برود و همه مقدمات این کار را فراهم کرده است اما همسرش نادر با این کار مخالف است.