بازگشت

Coming Back

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بازگشت

کارگردان: یوسف حاتمی کیا

محصولایران
فیلم «بازگشت» درباره یک مجرم مسیحی در آستانه اعدام است. او درخواست حضور یک روحانی را دارد. اما به دلیل عدم وجود کشیش، یک روحانی مسلمان، به ‌ناچار این امر را برعهده می‌ گیرد.

عوامل سازنده فیلم بازگشت