هبوطDescend

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هبوط

کارگردان: سعید مترصد

محصولایران
فیلم «هبوط» داستان فرشته ای است که تصمیم دارد به خاطره شکی که در او ایجاد شده است، به میان انسان ها فرستاده شود. در این میان او با دیدن فلسفه ی زندگی و کنار انسان ها بودن...
سعید مترصد
سعید شعبانی
علی مترصد