مرد هزار چهره
بستن

مرد هزار چهرهMan of a Thousand Faces

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد هزار چهره
پیش نمایش

کارگردان: مهران مدیری

محصولایران
سریال «مرد هزار چهره» درباره متهمی به نام «مسعود شصتچی» ملقب به مرد هزار چهره است. او در جریان دادگاه محاکمه‌ اش اصرار به بی‌ گناهی خود دارد. نماینده‌ مدعی العموم برای او که متهم به چندین فقره کلاه برداری از طریق جعل عنوان است، تقاضای اشد مجازات را دارد. اما شصتچی در دفاعیات خود می‌گوید هیچ کدام از این جعل عنوان ها دست خودش نبوده.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی