پوستر فیلم  مرد هزار چهره

مرد هزار چهره

The Man with a Thousand Faces

سریالایرانی
.28دقیقه
سریال «مرد هزار چهره» درباره متهمی به نام «مسعود شصتچی» ملقب به مرد هزار چهره است. او در جریان دادگاه محاکمه‌ اش اصرار به بی‌ گناهی خود دارد. نماینده‌...

عوامل سازنده سریال مرد هزار چهره

درباره سریال مرد هزار چهره

سریال «مرد هزار چهره» درباره متهمی به نام «مسعود شصتچی» ملقب به مرد هزار چهره است. او در جریان دادگاه محاکمه‌ اش اصرار به بی‌ گناهی خود دارد. نماینده‌ مدعی العموم برای او که متهم به چندین فقره کلاه برداری از طریق جعل عنوان است، تقاضای اشد مجازات را دارد. اما او در دفاعیات خود می‌ گوید هیچ کدام از این جعل عنوان ها دست خودش نبوده است.