پوستر فیلم  نخستین انسان

نخستین انسان

.2ساعت و18دقیقه
فیلم «نخستین انسان» نگاهی به زندگی و ماموریت فضایی نیل آرمسترانگ دارد. او نخستین انسانیست که توسط ناسا، طی ماموریتی، قرار است گام بر روی کره ماه بگذارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نخستین انسان

Damien Chazelle
Josh Singer
Justin Hurwitz
Tom Cross

خلاصه محتوا

فیلم «نخستین انسان» نگاهی به زندگی و ماموریت فضایی نیل آرمسترانگ دارد. او نخستین انسانیست که توسط ناسا، طی ماموریتی، قرار است گام بر روی کره ماه بگذارد.