پوستر فیلم  نخستین انسان

نخستین انسان

First Man

.2ساعت و18دقیقه
فیلم «نخستین انسان» نگاهی به زندگی و ماموریت فضایی نیل آرمسترانگ دارد. او نخستین انسانیست که توسط ناسا، طی ماموریتی، قرار است گام بر روی کره ماه بگذار...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نخستین انسان

 فیلم نخستین انسان
 فیلم نخستین انسان
 فیلم نخستین انسان
 فیلم نخستین انسان
 فیلم نخستین انسان

عوامل سازنده فیلم نخستین انسان

Damien Chazelle
Josh Singer
Justin Hurwitz
Tom Cross

درباره فیلم نخستین انسان

فیلم «نخستین انسان» نگاهی به زندگی و ماموریت فضایی نیل آرمسترانگ دارد. او نخستین انسانیست که توسط ناسا، طی ماموریتی، قرار است گام بر روی کره ماه بگذارد.