پوستر فیلم  یاپ یاپس

یاپ یاپس

Yup Yups

.2دقیقه
انیمیشن «یاپ یاپس» داستان سه موجود است که به هر نوع وسیله و حیوانی می توانند تبدیل شوند و با یک دیگر ماجراجویی کنند.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال یاپ یاپس

 سریال یاپ یاپس
 سریال یاپ یاپس
 سریال یاپ یاپس
 سریال یاپ یاپس
 سریال یاپ یاپس

عوامل سازنده سریال یاپ یاپس

Matthew Fernandes
Tammy Semen
Damon de Szegheo
W. Geoffrey Walton

درباره سریال یاپ یاپس

انیمیشن «یاپ یاپس» داستان سه موجود است که به هر نوع وسیله و حیوانی می توانند تبدیل شوند و با یک دیگر ماجراجویی کنند.