پوستر فیلم  قصه های کربلا: ابوحسین

قصه های کربلا: ابوحسین

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «قصه های کربلا: ابوحسین» به بیان سرگذشت فردی به نام «علی کریم عیدان» که به همراه همسر و فرزندانش در رستوران ابوحسین زندگی و کسب درآمد می‌کند، می ‌پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند قصه های کربلا: ابوحسین

خلاصه محتوا

مستند «قصه های کربلا: ابوحسین» به بیان سرگذشت فردی به نام «علی کریم عیدان» که به همراه همسر و فرزندانش در رستوران ابوحسین زندگی و کسب درآمد می‌کند، می ‌پردازد.