پوستر فیلم  شیار 143

شیار 143

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «شیار 143» داستان پسری جوان که به جبهه رفته است. مادرش «مش الفت» در نبود پسرش روزهای تلخی را می‌گذراند و منتظر است روزی از جبهه بازگردد. او نمی‌داند پسرش اسیر شده یا در جنگ کشته شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شیار 143

خلاصه محتوا

فیلم «شیار 143» داستان پسری جوان که به جبهه رفته است. مادرش «مش الفت» در نبود پسرش روزهای تلخی را می‌گذراند و منتظر است روزی از جبهه بازگردد. او نمی‌داند پسرش اسیر شده یا در جنگ کشته شده است.