پوستر فیلم  جامانده‌ ها

جامانده‌ ها

Jamande Ha

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «جامانده ها» درمورد زائرینی است که در ایام اربعین به شهر مرزی مهران می روند اما مرز بسته می شود و موفق به زیارت حرم امام حسین علیه السلام نمی شو...

عوامل سازنده مستند جامانده‌ ها

درباره مستند جامانده‌ ها

مستند «جامانده ها» درمورد زائرینی است که در ایام اربعین به شهر مرزی مهران می روند اما مرز بسته می شود و موفق به زیارت حرم امام حسین علیه السلام نمی شوند.