پوستر فیلم  پسر

پسر

The Boy

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «پسر» داستان یک پرستار آمریکایی است که متوجه می‌ شود فرزند یک خانواده انگلیسی که باید از او مراقبت کند، در واقع عروسکی با اندازه واقعی انسانی است...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پسر

 فیلم پسر
 فیلم پسر
 فیلم پسر
 فیلم پسر

عوامل سازنده فیلم پسر

William Brent Bell
Jim WedaaMatt BerensonRoy Lee
Stacey Menear
Bear McCreary
Brian Berdan

درباره فیلم پسر

فیلم «پسر» داستان یک پرستار آمریکایی است که متوجه می‌ شود فرزند یک خانواده انگلیسی که باید از او مراقبت کند، در واقع عروسکی با اندازه واقعی انسانی است. پس از این که پرستار فهرستی از قوانین سخت گیرانه را زیر پا می ‌گذارد، رویدادهای آزار دهنده‌ ای باعث می ‌شوند که او باور کند این عروسک در واقع زنده است.