اینستاگرامر
بستن
پوستر فیلم  اینستاگرامر

اینستاگرامر

Instagramer

مستندایرانی
.1ساعت و22دقیقه
مستند « اینستاگرامر» روایتی از چگونگی شکل گیری و معرفی پدیده ای نو ظهور و فراگیر که انسان ها را بی دلیل و بدون علت به شهرت و ستاره شدن می رساند. انسا...

تصاویر و جزییات مستند اینستاگرامر

 مستند اینستاگرامر
 مستند اینستاگرامر
 مستند اینستاگرامر
 مستند اینستاگرامر

عوامل سازنده مستند اینستاگرامر

درباره مستند اینستاگرامر

مستند « اینستاگرامر» روایتی از چگونگی شکل گیری و معرفی پدیده ای نو ظهور و فراگیر که انسان ها را بی دلیل و بدون علت به شهرت و ستاره شدن می رساند. انسان هایی که با شبکه اجتماعی «اینستاگرام» زندگی می کنند و مرزهای حقیقت و مجاز، به تار و پود زندگی شان تنیده شده است.