آتشبار
بستن
پوستر فیلم  آتشبار

آتشبار

Spitfire

مستندانگلیسی
.1ساعت و35دقیقه
مستند «آتشبار» درباره مردم و هواپیما هایی است که به پیروزی در جنگ جهانی دوم کمک کردند. این مستند از طریق افرادی که شخصاً با این رویدادها در ارتباط بود...

تصاویر و جزییات مستند آتشبار

عوامل سازنده مستند آتشبار

Gareth Dodds John Dibbs
Chris Roe
David Fairhead

درباره مستند آتشبار

مستند «آتشبار» درباره مردم و هواپیما هایی است که به پیروزی در جنگ جهانی دوم کمک کردند. این مستند از طریق افرادی که شخصاً با این رویدادها در ارتباط بودند، این داستان را مورد بررسی قرار می دهد.