پوستر فیلم  پرندگان خشمگین 2

پرندگان خشمگین 2

انیمیشنفنلاندی
.1ساعت و18دقیقه
انیمیشن «پرندگان خشمگین 2» ماجراجویی جدید پرندگان خشمگین است. خوک سبز به پرندگان پیشنهاد می‌دهد تا با یکدیگر متحد شده و در برابر دشمن مشترک بجنگند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن پرندگان خشمگین 2

Thurop Van Orman
John Cohen
Heitor Pereira
Kent BeydaAlly Garrett

خلاصه محتوا

انیمیشن «پرندگان خشمگین 2» ماجراجویی جدید پرندگان خشمگین است. خوک سبز به پرندگان پیشنهاد می‌دهد تا با یکدیگر متحد شده و در برابر دشمن مشترک بجنگند.