ناموجود

کیش و ماتCheck Mate

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کیش و مات

کارگردان: جمشید حیدری

محصولایران
بهروز دست به هر کاری میزند شکست میخورد. او بجای اینکه دلیل ناکامی هایش را بیابد، فکر می کند آدم بدشانسی است و چون بدشانسی هایش تداوم می یابد، دست به خودکشی می زند، اما چون قرص مسهل خورده بود نجات می یابد اما…
فیلم‌های پیشنهادی