نازیسم
بستن

نازیسمNazism

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نازیسم
پیش نمایش

کارگردان: امیرحسین خلیلی

محصولایران
مستند «نازیسم» با بررسی یک روستا، استفاده نادرست از آب و تبعات اجتماعی آن را روایت است. در این مستند با بررسی روستای «نازی» که در گذشته از آب فراوان برخوردار بوده و امروز
مجید خلیلی