پوستر فیلم  شکست ناپذیر

شکست ناپذیر

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «شکست ناپذیر» داستان مردی به نام «دیوید دان» است. او دارای قدرت خاصی است و در مقابل هر حادثه‌ ای شکست ناپذیر است و جان سالم به در می‌ برد و دچار آسیب دیدگی نمی‌ شود. اما در مقابل «الیجاه پرایس» که به مرد شیشه‌ ای معروف است چون با کوچک ترین ضربه‌ ای استخوان‌ های او می‌ شکند دست تقدیر موجب آشنایی آن‌ ها می‌ شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم شکست ناپذیر

M. Night Shyamalan
M. Night Shyamalan
James Newton Howard
Dylan Tichenor

خلاصه محتوا

فیلم «شکست ناپذیر» داستان مردی به نام «دیوید دان» است. او دارای قدرت خاصی است و در مقابل هر حادثه‌ ای شکست ناپذیر است و جان سالم به در می‌ برد و دچار آسیب دیدگی نمی‌ شود. اما در مقابل «الیجاه پرایس» که به مرد شیشه‌ ای معروف است چون با کوچک ترین ضربه‌ ای استخوان‌ های او می‌ شکند دست تقدیر موجب آشنایی آن‌ ها می‌ شود.