انگل
بستن

انگلParasite

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  انگل
پیش نمایش

کارگردان: Bong Joon Ho

فیلم انگل (پاراسایت) روایتی از تفاوت فقر و سرمایه داری است؛ با نمایش خانواده بی پولی که سعی می کند خود را شریک خانواده ای ثروتمند کند و این تلاش باعث دردسرهای جالبی می شود.
Bong Joon HoKwak Sin Ae
Bong Joon Ho
Jaeil Jung
Jinmo Yang
فیلم‌های پیشنهادی