پوستر فیلم  برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

Blood Brothers: Malcolm X and Muhammad Ali

.1ساعت و33دقیقه
مستند «برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی» داستان شروع دوستی دو شخصیت برجسته قرن بیستم یعنی «محمد علی کلی» و «مالکوم ایکس» را روایت می کند که با شروع...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

 مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی
 مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی
 مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی
 مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی
 مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

عوامل سازنده مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

Marcus A. Clarke
Thomas Brenneck

درباره مستند برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی

مستند «برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی» داستان شروع دوستی دو شخصیت برجسته قرن بیستم یعنی «محمد علی کلی» و «مالکوم ایکس» را روایت می کند که با شروعی تصادفی و پایانی غم انگیز ختم می شود.