پوستر فیلم  شهریار

شهریار

Shahriar

سریالایرانی
.58دقیقه
سریال «شهریار» به بررسی زندگی نامه شاعر پر آوازه ایرانی به نام «شهریار» و سختی هایی که ایشان در طول زندگی در دوره حکومت قاجار تحمل کرده است، می پردازد...

تصاویر و جزییات سریال شهریار

 سریال شهریار
 سریال شهریار
 سریال شهریار
 سریال شهریار
 سریال شهریار

عوامل سازنده سریال شهریار

کمال تبریزی
پروانه پرتو
وحید شفیق

درباره سریال شهریار

سریال «شهریار» به بررسی زندگی نامه شاعر پر آوازه ایرانی به نام «شهریار» و سختی هایی که ایشان در طول زندگی در دوره حکومت قاجار تحمل کرده است، می پردازد.