پوستر فیلم  پویک

پویک

Piok

انیمیشنفرانسه ای
.2دقیقه
انیمیشن کوتاه «پویک» درباره سفینه موجودی فضایی است که بر روی یک مزرعه سقوط می‌ کند و این آدم فضایی به دنبال سرپا کردن دوباره سفینه‌ اش است اما دخالت ی...

عوامل سازنده انیمیشن پویک

Theo Dosapin
CGbros
Pascal Dusapin

درباره انیمیشن پویک

انیمیشن کوتاه «پویک» درباره سفینه موجودی فضایی است که بر روی یک مزرعه سقوط می‌ کند و این آدم فضایی به دنبال سرپا کردن دوباره سفینه‌ اش است اما دخالت یک خروس اوضاع را خراب می‌ کند.