گل ایرانیPersian Gole

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گل ایرانی

کارگردان: محمدحسین امانی

محصولایران
فیلم کوتاه «گل ایرانی» درباره خرید وسایل تولید ایران می باشد.
حسین دارابی
حسین دارابی
علی گورانی