مظنونین همیشگیThe Usual Suspects

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مظنونین همیشگی

کارگردان: Bryan Singer

فیلم «مظنونین همیشگی» داستان پنج مرد است که یگ گروه سرقت به راه انداخته اند. جنایت های آن ها را فردی به نام «سوزه» طراحی می کند که از طریق وکیلش این نقشه ها را به پنج خلا...
Michael McDonnellBryan Singer
Christopher McQuarrie
John Ottman
John Ottman