پوستر فیلم  مظنونین همیشگی

مظنونین همیشگی

The Usual Suspects

فیلمآلمانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «مظنونین همیشگی» داستان پنج مرد است که یگ گروه سرقت به راه انداخته اند. جنایت های آن ها را فردی به نام «سوزه» طراحی می کند که از طریق وکیلش این ن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم مظنونین همیشگی

 فیلم مظنونین همیشگی
 فیلم مظنونین همیشگی
 فیلم مظنونین همیشگی
 فیلم مظنونین همیشگی
 فیلم مظنونین همیشگی

عوامل سازنده فیلم مظنونین همیشگی

Bryan Singer
Michael McDonnellBryan Singer
Christopher McQuarrie
John Ottman
John Ottman

درباره فیلم مظنونین همیشگی

فیلم «مظنونین همیشگی» داستان پنج مرد است که یگ گروه سرقت به راه انداخته اند. جنایت های آن ها را فردی به نام «سوزه» طراحی می کند که از طریق وکیلش این نقشه ها را به پنج خلافکار منتقل می کند. خلافکاران هنگام سرقت از یک کشتی و سپس انفجار کشتی کشته می شوند و تنها «وربال» زنده می ماند و حالا پلیس از او می خواهد تا داستان را تعریف کند.