پوستر فیلم  پیرمرد و اسلحه

پیرمرد و اسلحه

The Old Man And The Gun

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «پیرمرد و اسلحه» تحولات جنوب لبنان را از آغاز درگیری شیعیان با مسیحیان در سال ۱۹۷۵ و شروع جنگ علیه مسلمانان به رهبری «فالانژیست ها» روایت می کند...

عوامل سازنده مستند پیرمرد و اسلحه

وحید امیر‌خانی
داود کاوند

درباره مستند پیرمرد و اسلحه

مستند «پیرمرد و اسلحه» تحولات جنوب لبنان را از آغاز درگیری شیعیان با مسیحیان در سال ۱۹۷۵ و شروع جنگ علیه مسلمانان به رهبری «فالانژیست ها» روایت می کند. ابوحیدر یکی از نظامیان لبنانی و از نزدیکان امام «موسی صدر» است که با الهام از انقلاب اسلامی ایران و تفکرات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی «امام خمینی (ره)» با تاسیس شاخه ای نظامی علیه صهیونیست ها و دشمنان شیعیان جنگیده است.