پرگارCompass

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرگار

محصولایران
سریال «پرگار» داستان خانواده ای دارای دو دختر است که دختر کوچک آن ها سال ها قبل به فرزند خواندگی پذیرفته شده ولی خود دختر از این اتفاق خبر ندارد. مادر واقعی دختر که از پد...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر