پوستر فیلم  کوهنوردان

کوهنوردان

فیلمچینی
.1ساعت و57دقیقه
فیلم «کوهنوردان» روایتی سینمایی از اولین کوهنوردان چینی است که به قله اورست صعود می کنند. این سفر خطرناک صدمات خود را به کوهنوردان تا جایی می رساند که آن ها را مجبور به تصمیم گیری در مورد مرگ یا زندگی در هر لحظه می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوهنوردان

Daniel Lee
Ji HuangSusanna Tsang
AlaiYing Shang
Henry Lai
Lin LiMan To Tang

خلاصه محتوا

فیلم «کوهنوردان» روایتی سینمایی از اولین کوهنوردان چینی است که به قله اورست صعود می کنند. این سفر خطرناک صدمات خود را به کوهنوردان تا جایی می رساند که آن ها را مجبور به تصمیم گیری در مورد مرگ یا زندگی در هر لحظه می کند.