پوستر فیلم  کارآگاه نجار

کارآگاه نجار

سریالایرانی
.21دقیقه
برنامه ترکیبی «کارآگاه نجار» درباره پدر و پسری کنجکاو است که به عنوان کارآگاه، با همکاری یکدیگر وسایل مختلفی را تولید می کنند. البته دو دستکش بازیگوش هم در کارها به پدر و پسر کمک می کنند. آن ها کار با انواع ابزار نجاری، طرز استفاده انواع مواد و چسب‌ های گوناگون را آموزش می دهند.
تصاویر و جزییات

بازیگران سریال کارآگاه نجار

عوامل سازنده سریال کارآگاه نجار

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «کارآگاه نجار» درباره پدر و پسری کنجکاو است که به عنوان کارآگاه، با همکاری یکدیگر وسایل مختلفی را تولید می کنند. البته دو دستکش بازیگوش هم در کارها به پدر و پسر کمک می کنند. آن ها کار با انواع ابزار نجاری، طرز استفاده انواع مواد و چسب‌ های گوناگون را آموزش می دهند.