پوستر فیلم  پلتفرم

پلتفرم

.1ساعت و29دقیقه
فیلم «پلتفرم» درباره یک زندان عمودی مخوف است که یک سلول در هر سطح قرار دارد و در هر سلول دو نفر زندانی هستند. کابوس بی پایان و یک مبارزه غیر انسانی برای بقا، آیا می توان از این زندان زنده بیرون رفت.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پلتفرم

Galder Gaztelu-Urrutia
Aránzazu Calleja

خلاصه محتوا

فیلم «پلتفرم» درباره یک زندان عمودی مخوف است که یک سلول در هر سطح قرار دارد و در هر سلول دو نفر زندانی هستند. کابوس بی پایان و یک مبارزه غیر انسانی برای بقا، آیا می توان از این زندان زنده بیرون رفت.