پوستر فیلم  اون یکی ها

اون یکی ها

The Other Guys

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «اون یکی ها» داستان دو کارآگاه پلیس است که در شهر نیویورک امریکا زندگی می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند تا بهترین پلیس های شهر شناخته شوند در ص...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم اون یکی ها

 فیلم اون یکی ها
 فیلم اون یکی ها
 فیلم اون یکی ها
 فیلم اون یکی ها
 فیلم اون یکی ها

عوامل سازنده فیلم اون یکی ها

Adam McKay
Chris HenchyAdam McKay
Jon Brion
Brent White

درباره فیلم اون یکی ها

فیلم «اون یکی ها» داستان دو کارآگاه پلیس است که در شهر نیویورک امریکا زندگی می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند تا بهترین پلیس های شهر شناخته شوند در صورتی که درگیر داستانی فراتر از انتظارشان می شوند.