اون یکی هاThe Other Guys

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اون یکی ها

کارگردان: Adam McKay

محصولآمریکا
فیلم «اون یکی ها» داستان دو کارآگاه پلیس است که در شهر نیویورک امریکا زندگی می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند تا بهترین پلیس های شهر شناخته شوند در صورتی که درگیر داستان...
Chris HenchyAdam McKay
Jon Brion
Brent White