حاج ابوالقاسم قناد و پسرانHaj Abiolghasem Ghanad va Pesaran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حاج ابوالقاسم قناد و پسران

کارگردان: مهرداد خاکی

محصولایران
مستند «حاج ابوالقاسم قناد و پسران» به معرفی شغل نقل پزی و یکی از خوشنامان این صنف، «حاج ابوالقاسم» می پردازد و مشاغل قدیمی را بررسی می کند و به تاریخچه ی نقل و نقل پزی ...
مسعود کارگر
مهرداد خاکی
مهرداد خاکی