پوستر فیلم  دوقلوها

دوقلوها

The Twins

سریالایرانی
.33دقیقه
سریال «دوقلوها» درباره «پایان» و «پویان» دوقلوهای غیر همسانی است که تنها صد روز فرصت دارند تا مغازه میراثی عمو و قیّم خود را نجات دهند. زیرا «آقای پا...

تصاویر و جزییات سریال دوقلوها

 سریال دوقلوها
 سریال دوقلوها
 سریال دوقلوها
 سریال دوقلوها
 سریال دوقلوها

عوامل سازنده سریال دوقلوها

جمشید بیات ترک
مهدی بصیری
رضا شهبازی

درباره سریال دوقلوها

سریال «دوقلوها» درباره «پایان» و «پویان» دوقلوهای غیر همسانی است که تنها صد روز فرصت دارند تا مغازه میراثی عمو و قیّم خود را نجات دهند. زیرا «آقای پاشا» تنها کسی است که در این دنیا به توانایی های این دو اعتماد کرده. هرچند اوضاع چندان بر وفق مرادشان نیست و آن ها مدام شکست می خورند و ماجراهای جالب و آموزنده ای را رقم می زنند.