پوستر فیلم  نردبام آسمان

نردبام آسمان

The Ladder Of The Sky

سریالایرانی
.33دقیقه
سریال «نردبام آسمان» داستان زندگی غیاث ‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌ دان ایرانی قرن نهم هجری را از کودکی تا بزرگسالی و در زمان حکومت مغول ها ...

تصاویر و جزییات سریال نردبام آسمان

 سریال نردبام آسمان
 سریال نردبام آسمان
 سریال نردبام آسمان
 سریال نردبام آسمان
 سریال نردبام آسمان

عوامل سازنده سریال نردبام آسمان

محمدحسین لطیفی
محسن علی ‌اکبری
حامد عنقا
فریور رضایی

درباره سریال نردبام آسمان

سریال «نردبام آسمان» داستان زندگی غیاث ‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌ دان ایرانی قرن نهم هجری را از کودکی تا بزرگسالی و در زمان حکومت مغول ها در ایران، به تصویر می کشد.