نیمه پنهان ماه
بستن
پوستر فیلم  نیمه پنهان ماه

نیمه پنهان ماه

Hidden Half of The Moon

سریالایرانی
.24دقیقه
برنامه ترکیبی «نیمه پنهان ماه» به گفتگو با همسران شهدا درباره سیره زندگی، اخلاق و رفتار شهدای گرانقدر دوران انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم می پردازد و ...
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 1 24 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 2 26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 3 26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 4 22 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 5 25 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 6 26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 7 24 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 8 25 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 9 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 10 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 11 23 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 12 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 13 24 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 14 24 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 15 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 16 28 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 17 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 18 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 19 27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل 1 . قسمت 20 25 دقیقه

قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال نیمه پنهان ماه

 سریال نیمه پنهان ماه
 سریال نیمه پنهان ماه
 سریال نیمه پنهان ماه
 سریال نیمه پنهان ماه

عوامل سازنده سریال نیمه پنهان ماه

درباره سریال نیمه پنهان ماه

برنامه ترکیبی «نیمه پنهان ماه» به گفتگو با همسران شهدا درباره سیره زندگی، اخلاق و رفتار شهدای گرانقدر دوران انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم می پردازد و زوایای پنهان شخصیت فردی و اجتماعی آن ها را از زبان همسرانشان جویا می شود. نیمه پنهان ماه به کارگردانی «یاسر انتظامی» یکی از پرمخاطب‌ ترین برنامه‌ های گفتگو محور با خانواده شهدا شناخته می‌ شود.