انتقام جویان: پایان بازی
بستن
پوستر فیلم  انتقام جویان: پایان بازی

انتقام جویان: پایان بازی

.2ساعت و57دقیقه
فیلم «انتقام جویان: پایان بازی» با دوبله فارسی، داستانش پس از رویدادهای مصیبت‌ باری که توسط «تانوس» رقم خورده، مرگ و ویرانی بر سر تا سر جهان سایه افکنده‌ است. حال گروه انتقام‌ جویان با بازی «کریس ایوانز»، «رابرت داونی جونز» و «اسکارلت جوهانسون» که نیمی از اعضایش را از دست داده، باید دوباره متحد شده و با کمک یک دیگر ناپدید شدگان را بازگردانند و آن ها را دوباره زنده کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم انتقام جویان: پایان بازی

Anthony RussoJoe Russo
Kevin Feige
Alan Silvestri

خلاصه محتوا

فیلم «انتقام جویان: پایان بازی» با دوبله فارسی، داستانش پس از رویدادهای مصیبت‌ باری که توسط «تانوس» رقم خورده، مرگ و ویرانی بر سر تا سر جهان سایه افکنده‌ است. حال گروه انتقام‌ جویان با بازی «کریس ایوانز»، «رابرت داونی جونز» و «اسکارلت جوهانسون» که نیمی از اعضایش را از دست داده، باید دوباره متحد شده و با کمک یک دیگر ناپدید شدگان را بازگردانند و آن ها را دوباره زنده کنند.