لگو 2
بستن
پوستر فیلم  لگو 2

لگو 2

انیمیشناسترالیایی
.1ساعت و44دقیقه
در انیمیشن «لگو 2» پنج سال از زمانی که زندگی به خوبی و خوشی بود می ‌گذرد، اما اکنون تهدیدی بزرگ لگو ها را با مشکلی جدی روبرو کرده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن لگو 2

Mike Mitchell
Jinko GotohRoy LeeDan Lin
mark mothersbaugh
Clare Knight

خلاصه محتوا

در انیمیشن «لگو 2» پنج سال از زمانی که زندگی به خوبی و خوشی بود می ‌گذرد، اما اکنون تهدیدی بزرگ لگو ها را با مشکلی جدی روبرو کرده است.