پوستر فیلم  مسترکلاس: آموزش نویسندگی خلاق با تدریس مارگارت اتوود

مسترکلاس: آموزش نویسندگی خلاق با تدریس مارگارت اتوود

.4دقیقه
مجموعه «مسترکلاس: آموزش نویسندگی خلاق با تدریس مارگارت اتوود» مصاحبه با «مارگارت اتوود»، یکی از تأثیرگذارترین افراد صدای ادبیات، است و به شما می آموزد که چگونه داستان های جذاب، بنویسید تا ماندگار باقی بمانند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مسترکلاس: آموزش نویسندگی خلاق با تدریس مارگارت اتوود

Margaret Atwood

خلاصه محتوا

مجموعه «مسترکلاس: آموزش نویسندگی خلاق با تدریس مارگارت اتوود» مصاحبه با «مارگارت اتوود»، یکی از تأثیرگذارترین افراد صدای ادبیات، است و به شما می آموزد که چگونه داستان های جذاب، بنویسید تا ماندگار باقی بمانند.