سیانور
بستن
پوستر فیلم  سیانور

سیانور

Sianor

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «سیانور» روایات رسمی دولت ایران از وقایع درونی سازمان مجاهدین خلق ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. این فیلم بازگوکننده اختلافات میان دو دسته د...

تصاویر و جزییات فیلم سیانور

عوامل سازنده فیلم سیانور

بهروز شعیبی
سید محمود رضوی
بهزاد عبدی
فرزاد هوتهم

درباره فیلم سیانور

فیلم «سیانور» روایات رسمی دولت ایران از وقایع درونی سازمان مجاهدین خلق ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. این فیلم بازگوکننده اختلافات میان دو دسته در سازمان مجاهدین خلق و درگیری میان چهره‌های کلیدی است.