افشاگرSpotlight

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  افشاگر

کارگردان: Tom McCarthy

محصولآمریکا
127
فارسی
8.1
فیلم «افشاگر» بر اساس داستان واقعی است. روایت رویدادی است که چگونه روزنامه بوستون گلوب توانست پرده از رسوایی عظيم کودک آزاری و پرده پوشی در داخل قلمرو کليسای کاتوليک محلی...
Blye Pagon Faust
Howard Shore
Tom McArdle