پوستر فیلم  افشاگر

افشاگر

Spotlight

.2ساعت و7دقیقه
فیلم «افشاگر» بر اساس داستان واقعی است. روایت رویدادی است که چگونه روزنامه بوستون گلوب توانست پرده از رسوایی عظيم کودک آزاری و پرده پوشی در داخل قلمرو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم افشاگر

 فیلم افشاگر
 فیلم افشاگر
 فیلم افشاگر
 فیلم افشاگر

عوامل سازنده فیلم افشاگر

Tom McCarthy
Blye Pagon Faust
Howard Shore
Tom McArdle

درباره فیلم افشاگر

فیلم «افشاگر» بر اساس داستان واقعی است. روایت رویدادی است که چگونه روزنامه بوستون گلوب توانست پرده از رسوایی عظيم کودک آزاری و پرده پوشی در داخل قلمرو کليسای کاتوليک محلی، که پايه های کل کليسای کاتوليک را لرزاند، بردارد.