شهر شاعرهاCity of Poets

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شهر شاعرها

محصولایران
مستند «شهر شاعرها» روایتی از یک نویسنده که در تهران برای گذراندن خرج خود به کارگری ساختمان مشغول است ولی او شعر و شاعری را خیلی زیاد دوست دارد برای همین زندگی برای او دشو...