پوستر فیلم  آن روز

آن روز

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «آن روز» روایتی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم سینمایی «۲۳ نفر» است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آن روز

خلاصه محتوا

مستند «آن روز» روایتی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم سینمایی «۲۳ نفر» است.