آن روز
بستن
پوستر فیلم  آن روز

آن روز

That Day

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «آن روز» روایتی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم سینمایی «۲۳ نفر» است.

تصاویر و جزییات مستند آن روز

 مستند آن روز
 مستند آن روز
 مستند آن روز
 مستند آن روز

عوامل سازنده مستند آن روز

درباره مستند آن روز

مستند «آن روز» روایتی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم سینمایی «۲۳ نفر» است.