ناموجود

آتیش بازیFireworks

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آتیش بازی

کارگردان: بهمن گودرزی

محصولایران

قدیمیا می‌گن طرف اینقدر شیر داغ خورده دهنشو سوزنده، موقعی که می خواد دوغ بخوره فوتش می‌کنه. حالا این شده حکایت آدمای آتیش بازی یا اینقدر تخته گاز می‌رن که یاتاقان می‌زنه یا اینقدر احتیاط رو رعایت می‌کنن که از اون وربوم می افتن...

فیلم‌های پیشنهادی