پوستر فیلم  باید می رفتی

باید می رفتی

You Should Have Left

.1ساعت و25دقیقه
فیلم «باید می رفتی» داستان یک فیلم نامه نویس است که برای تکمیل فیلم نامه خود، همراه با همسر و فرزند خردسالش، به خانه ای دور افتاده در «ولز» سفر می کند...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم باید می رفتی

 فیلم باید می رفتی
 فیلم باید می رفتی
 فیلم باید می رفتی
 فیلم باید می رفتی
 فیلم باید می رفتی

عوامل سازنده فیلم باید می رفتی

David Koepp
Geoff Zanelli
Derek Ambrosi

درباره فیلم باید می رفتی

فیلم «باید می رفتی» داستان یک فیلم نامه نویس است که برای تکمیل فیلم نامه خود، همراه با همسر و فرزند خردسالش، به خانه ای دور افتاده در «ولز» سفر می کند اما این خانه یک مکان معمولی نیست و باعث می شود اتفاقات عجیبی برای او و خانواده اش رخ دهد.