پوستر فیلم  برف های خونین

برف های خونین

The Savage Innocents

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «برف های خونین» داستان یک اسکیمو است که ارتباط کمی با سفیدپوستان دارد. او به طور اتفاقی یک مبلغ مذهبی را به قتل رسانده و توسط پلیس تحت تعقیب قرار...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم برف های خونین

درباره فیلم برف های خونین

فیلم «برف های خونین» داستان یک اسکیمو است که ارتباط کمی با سفیدپوستان دارد. او به طور اتفاقی یک مبلغ مذهبی را به قتل رسانده و توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌ گیرد.