پوستر فیلم  برف های خونین

برف های خونین

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «برف های خونین» داستان یک اسکیمو است که ارتباط کمی با سفیدپوستان دارد. او به طور اتفاقی یک مبلغ مذهبی را به قتل رسانده و توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌ گیرد.

عوامل سازنده فیلم برف های خونین

خلاصه محتوا

فیلم «برف های خونین» داستان یک اسکیمو است که ارتباط کمی با سفیدپوستان دارد. او به طور اتفاقی یک مبلغ مذهبی را به قتل رسانده و توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌ گیرد.