برف های خونینThe Savage Innocents

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  برف های خونین

کارگردان: Nicholas Ray

فیلم «برف های خونین» داستان یک اسکیمو است که ارتباط کمی با سفیدپوستان دارد. او به طور اتفاقی یک مبلغ مذهبی را به قتل رسانده و توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌ گیرد.