پوستر فیلم  جعبه دردسرزا و بومرنگ

جعبه دردسرزا و بومرنگ

Jungle Box Nose Hair and Boomerang

انیمیشنکره جنوبی
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «جعبه دردسرزا و بومرنگ» ماجراهای یک خرس و پسر بچه ای است که در جنگل با هم زندگی می کنند. با سقوط جعبه ای مرموز از آسمان و محتوای عجیب آن...

تصاویر و جزییات انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ

 انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ
 انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ
 انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ
 انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ
 انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ

عوامل سازنده انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ

Shin Tae Sik
Kim Joy
Shin Tae Sik

درباره انیمیشن جعبه دردسرزا و بومرنگ

انیمیشن کوتاه «جعبه دردسرزا و بومرنگ» ماجراهای یک خرس و پسر بچه ای است که در جنگل با هم زندگی می کنند. با سقوط جعبه ای مرموز از آسمان و محتوای عجیب آن، داستان هایی غیر قابل پیش بینی برای آن ها رخ می دهد.