دادگاه
بستن

دادگاهCourt

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دادگاه
پیش نمایش

کارگردان: مصطفی رضوانی

محصولایران
فیلم کوتاه «دادگاه» درباره فرمانده رزمنده گردان جنگ تحمیلی به نام «لطفی» است. او سال های درازی در جنگ حضور داشته و دارد. لذا نمی تواند کفالت همسرش را قبول کند بنابر این ت...