دادگاه
بستن
پوستر فیلم  دادگاه

دادگاه

Court

فیلم کوتاهایرانی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «دادگاه» درباره فرمانده رزمنده گردان جنگ تحمیلی به نام «لطفی» است. او سال های درازی در جنگ حضور داشته و دارد. لذا نمی تواند کفالت همسرش را ...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه دادگاه

عوامل سازنده فیلم کوتاه دادگاه

درباره فیلم کوتاه دادگاه

فیلم کوتاه «دادگاه» درباره فرمانده رزمنده گردان جنگ تحمیلی به نام «لطفی» است. او سال های درازی در جنگ حضور داشته و دارد. لذا نمی تواند کفالت همسرش را قبول کند بنابر این تصمیم دارد به دادگاه رفته و از همسرش طلاق بگیرد.