پوستر فیلم  ارثیه پدری

ارثیه پدری

Paternal Inheritance

مستندایرانی
.1ساعت و59دقیقه
مستند «ارثیه پدری» به زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلوی می پردازد. سفری کم هزینه اما پر قیمت در درازنای سیاه و سفید تاریخ که روایتی شنیدنی از دوران حکومت پ...

تصاویر و جزییات مستند ارثیه پدری

 مستند ارثیه پدری
 مستند ارثیه پدری
 مستند ارثیه پدری
 مستند ارثیه پدری
 مستند ارثیه پدری

عوامل سازنده مستند ارثیه پدری

درباره مستند ارثیه پدری

مستند «ارثیه پدری» به زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلوی می پردازد. سفری کم هزینه اما پر قیمت در درازنای سیاه و سفید تاریخ که روایتی شنیدنی از دوران حکومت پهلوی دوم می باشد.